Header Ads

Bình Dương: Cách ly 14 ngày đối với người đi từ địa bàn nguy cơ cao đến địa bàn nguy cơ thấp

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.


​Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; chủ động, tích cực, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, chủ doanh nghiệp, các Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ an toàn Covid-19 bằng những nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, hiệu quả để mọi người luôn nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Trên cơ sở xác định các mức nguy cơ của dịch bệnh Covid-19 tại những địa bàn trong tỉnh, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện cho những người đi từ các vùng nguy cơ cao đến vùng nguy cơ thấp phải được cách ly đủ 14 ngày và được xét nghiệm ít nhất 03 lần theo quy định của Bộ Y tế, trừ các trường hợp khẩn cấp như: Cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn; các trường hợp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; an ninh trật tự, vệ sinh đô thị và các trường hợp cần thiết khác do địa phương xem xét quyết định.

Đối với các khu vực dân cư đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng, chính quyền địa phương phải có biện pháp quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt không cho phép người dân, phương tiện tự ý ra vào khu vực này.

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19 và thực tiễn các địa phương có người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh, có thể chia các khu vực với các mức nguy cơ từ thấp đến cao như sau:

Mức bình thường mới: Bao gồm các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên.

Mức nguy cơ: Bao gồm huyện Bàu Bàng và thị xã Bến Cát.

Mức nguy cơ rất cao: Bao gồm các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên.

Nguồn: binhduong.gov.vn

Không có nhận xét nào