Header Ads

Bình Dương hỗ trợ lao động tự do 1,5 triệu đồng/người

Ngày 16-7, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương hỗ trợ đối tượng bán vé số lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với mức hỗ trợ mỗi người bán vé số lưu động, được hưởng một lần theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16-7-2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nguồn hỗ trợ nói trên sử dụng nguồn chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số Kiết thiết Bình Dương.

Người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận nhu yếu phẩm tại siêu thị 0 đồng (ảnh minh họa)

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Dự kiến sẽ hỗ trợ một lần khoảng 40.000 đối tượng là lao động tự do với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người, trong đó có 7.000 đối tượng bán vé số; 317 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, trong đó có 48 doanh nghiệp có F0.

Tổng số người lao động bị ảnh hưởng là hơn 41.000 lao động, trong đó có khoảng 1.000 trường hợp F0, hơn 7.000 trường hợp F1, khoảng 8.400 người thực hiện quyết định cách ly tại nhà và hơn 24.000 bị nghỉ việc do ở trong khu phong tỏa.

Nguồn: baobinhduong.vn

Không có nhận xét nào