Header Ads

Các doanh nghiệp chỉ được sản xuất khi nhà máy không có dịch bệnh

Trước việc một số doanh nghiệp trên địa bàn trong quá trình tổ chức sản xuất tại nhà máy để xảy ra dịch bệnh, sáng 30-7, Ban Quản lý Các khu công nghiệp Bình Dương đã có văn bản số 2987/BQL-DN gửi đến toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, khi doanh nghiệp phát hiện có dịch bệnh phải lập tức dừng sản xuất ngay, không để lây lan.

Khi phát hiện có dịch bệnh, doanh nghiệp phải ngừng sản xuất ngay

Văn bản nêu rõ, trong quá trình thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 địa đểm”, khi xét nghiệm Sars-CoV2 cho người lao động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phát hiện các ca nhiễm nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Để đảm bảo việc thực hiện 2 phương án trên theo đúng hướng dẫn về phòng, chống dịch Covdi-19, Ban Quản lý Các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được tổ chức sản xuất khi đảm bảo toàn bộ người lao động có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV2.

Khi phát hiện các ca F0 hoặc nghi nhiễm qua xét nghiệm phải tạm thời dừng ngay hoạt động sản xuất và thực hiện ngay phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 5-6-2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.

Khi tổ chức xét nghiệm, doanh nghiệp phải có thông báo cho cơ quan y tế phường, xã hoặc Trung tâm Y tế địa phương nơi doanh nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Nguồn: baobinhduong.vn

Không có nhận xét nào