Header Ads

Yêu cầu dừng sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp không thực hiện "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 địa điểm" kể từ 0 giờ ngày 19/7/2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp trong hoạt động sản xuất nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.​Hiện nay trên địa bàn các khu công nghiệp Bình Dương đã có 95 doanh nghiệp đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" với hơn 13.200 công nhân ở lại sản xuất góp phần thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đối với các doanh nghiệp này, đề nghị thực hiện và gửi lại phương án sản xuất "3 tại chỗ" về Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương chậm nhất ngày 20/7/2021.

Về xét nghiệm vi rút SARS-COV-2, do hiện nay các bệnh viện được phép xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR đang trong tình trạng quá tải nên gây khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương đề nghị đối với doanh nghiệp chưa xuất hiện F0, F1 được lấy kết quả xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp test nhanh lần đầu và không được cho người lao động ra về mà bắt buộc ở lại để sản xuất. Ngày thứ 3 tiếp tục xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ người lao động. Từ ngày thứ 3 trở đi doanh nghiệp thực hiện định kỳ hàng tuần cho ít nhất 20 % số lao động ở lại.

Đối với doanh nghiệp đã xuất hiện F0, F1 và được cơ quan chức năng mở phong tỏa: Yêu cầu xét nghiệm vi rút SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR (có thể mẫu gộp) cho toàn bộ số lao động đăng ký ở lại sản xuất. Ngày thứ 3 tiếp tục xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ người lao động. Từ ngày thứ 3 trở đi doanh nghiệp thực hiện định kỳ hàng tuần cho ít nhất 20 số lao động ở lại.

Các doanh nghiệp không đăng ký phương án sản xuất "3 tại chỗ" (sản xuất, ăn, nghỉ tại chỗ) thì yêu cầu thực hiện phương án "1 cung đường, 2 địa điểm" (hai địa điểm: một địa điểm là khách sạn, ký túc xá, chỗ ở tập trung công nhân; một địa điểm là nhà máy sản xuất). Doanh nghiệp có trách nhiệm đưa rước công nhân từ nơi ở đến nơi làm việc bằng phương tiện tập trung.

Các doanh nghiệp không thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 địa điểm" thì yêu cầu dừng hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ 0 giờ ngày 19/7/2021 (kể cả doanh nghiệp logistics và kinh doanh kho bãi) cho đến khi có thông báo mới.

Các doanh nghiệp vận tải thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Giao thông vận tải.

Nguồn: binhduong.gov.vnKhông có nhận xét nào