Header Ads

Bình Dương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: 300.000 đồng/người

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở trọ; hỗ trợ đối với Tổ Covid cộng đồng và hỗ trợ thêm tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế do Covid-19 trên địa bàn tỉnh.​


​Cụ thể, Nghị quyết về hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh áp dụng trong tháng 8/2021. Người lao động đang ở trọ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương được nhận mức hỗ trợ một lần tiền thuê nhà trọ là 300.000 đồng/người.

Theo Nghị quyết hỗ trợ đối với Tổ Covid cộng đồng, thành viên Tổ Covid cộng đồng được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá 800.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra thành viên Tổ Covid cộng đồng làm nhiệm vụ trong vùng cách ly được hỗ trợ thêm 400.000 đồng/người/tháng. Áp dụng từ ngày từ 06/8/2021 cho đến khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch.

Từ ngày 06/8/2021, hỗ trợ thêm tiền ăn (ngoài mức tiền ăn được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ) đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế do Covid-19, tương ứng với từng tầng trong mô hình "Tháp 03 tầng điều trị Covid-19" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0): Bệnh nhân ở Tầng 1, Tầng 2 hỗ trợ 20.000 đồng/người/ngày. Bệnh nhân ở Tầng 3: 40.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế, nhưng tối đa không quá 45 ngày.

Đối với cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế do Covid-19, cán bộ y tế chăm sóc, điều trị bệnh nhân ở Tầng 1, Tầng 2: 40.000 đồng/người/ngày. Cán bộ y tế chăm sóc, điều trị bệnh nhân ở Tầng 3: 70.000 đồng/người/ngày.

Nguồn: binhduong.gov.vnKhông có nhận xét nào