Header Ads

Bình Dương triển khai các biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 4547 về việc khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Theo đó, tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp khóa chặt "vùng đỏ", điểm đỏ; mở rộng "vùng xanh". Thần tốc xét nghiệm để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Những đối tượng không được tham gia lưu thông gồm: Những người chưa tiêm vắc xin; những người đã tiêm 01 mũi dưới 14 ngày; khuyến cáo người già, người có bệnh lý nền và trẻ em không tham gia lưu thông khi không cần thiết.

Về đối tượng được phép lưu thông: Ngoài các đối tượng đã được quy định, người dân đã được tiêm ít nhất 01 mũi tiêm vaccine sau 14 ngày được phép tham gia lưu thông. Người lao động cần có thêm giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất khi đi qua các chốt kiểm soát. Hạn chế tối đa các đối tượng là người già, bệnh nền, trẻ em tham gia lưu thông. Chưa cho phép các trường hợp người và phương tiện từ "vùng đỏ" đi vào "vùng xanh" ngoại trừ các đối tượng ưu tiên đã được quy định.

Về sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký hoạt động theo mô hình 03 xanh.

Hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán thực phẩm, dịch vụ ăn uống, buôn bán hàng hóa phục vụ nhu cầu cho người dân: UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định và điều kiện thực tế của địa phương xem xét, quyết định cho phép mở cửa trở lại các ngành, lĩnh vực kinh doanh trên địa bàn và các chợ truyền thống (theo thẩm quyền quản lý), đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Nguồn:  Cổng Thông tin điện tử Bình Dương

Không có nhận xét nào