Header Ads

Chi tiền hỗ trợ đợt 1 cho hộ kinh doanh ngừng hoạt động do đại dịch Covid-19

Phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một có nhiều hộ kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cùng với việc chăm lo các trường hợp công nhân, lao động tự do khó khăn, UBND phường đã tiến hành rà soát, cấp tiền hỗ trợ các hộ kinh doanh ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19.

Các hộ kinh doanh ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhận tiền hỗ trợ tại UBND phường Chánh Nghĩa

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND phường, Bộ phận thương mại dịch vụ phối hợp cùng cán bộ Chi cục Thuế phụ trách địa bàn phường Chánh Nghĩa đã cấp phát tiền hỗ trợ đợt 1 cho 141 hộ kinh doanh ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Tổng số tiền đã cấp phát là 423 triệu đồng.

Qua thống kê, phường Chánh Nghĩa có 524 trường hợp hộ kinh doanh được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Các trường hợp kinh doanh trên địa bàn có giấy phép kinh doanh, có nộp thuế phải ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid -19 liên hệ UBND phường hoặc khu phố để tiếp tục được hướng dẫn, nhận tiền hỗ trợ.

Bà Lê Thụy Thùy Trang, Chủ tịch UBND phường Chánh Nghĩa, cho biết phường đang tiếp tục chi hỗ trợ đợt 2. Các hộ kinh doanh có đủ điều kiện (nộp thuế, có giấy phép đăng ký kinh doanh…) có thể làm đơn đề nghị hỗ trợ để được xem xét, giải quyết.


Nguồn: Báo Bình Dương

Không có nhận xét nào