Header Ads

Hướng dẫn mới nhất việc tham gia lưu thông của người lao động

Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 3662 hướng dẫn tạm thời việc tham gia lưu thông của người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

Công văn này thay thế công văn 3629/SGTVT-QLGT ngày 06/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về hướng dẫn việc lưu thông của người lao động tham gia sản xuất trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, người lao động (hiện đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương) làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia giao thông trong phạm vi của từng vùng (vùng 1: TP.Thuận An, Dĩ An và TX.Tân Uyên; vùng 2: TP.Thủ Dầu Một, TX.Bến Cát; vùng 3: Huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên) phải đáp ứng điều kiện: Đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc tiêm mũi 01 sau thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã điều trị Covid-19 xuất viện và hoàn thành theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.

Khi tham gia giao thông từ vùng 1 đến vùng 2, vùng 3 và ngược lại: Đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc đã điều trị Covid-19 xuất viện và hoàn thành theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày; có phiếu xét nghiệm âm tính (hoặc xác nhận điện tử trên PC-Covid) còn hiệu lực trong vòng 07 ngày, kể từ thời điểm lấy mẫu (Phiếu xét nghiệm có thể do doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh cấp cho người lao động của mình).

Đi lại giữa vùng 2 và vùng 3: Đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc tiêm mũi 01 sau thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã điều trị Covid-19 xuất viện và hoàn thành theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Có phiếu xét nghiệm âm tính (hoặc xác nhận điện tử trên PC-Covid) còn hiệu lực trong vòng 07 ngày, kể từ thời điểm lấy mẫu (Phiếu xét nghiệm có thể do doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh cấp cho người lao động của mình).

Ngoài ra, người lao động phải có Giấy xác nhận lưu thông. Cụ thể, đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh: Giấy xác nhận lưu thông phải được doanh nghiệp xác nhận. Đối với người lao động làm việc trong các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh: Giấy xác nhận lưu thông phải được địa phương nơi cư trú và chủ cơ sở, hộ sử dụng lao động xác nhận.

Việc viêc lưu thông của người lao động và chuyên gia giữa tỉnh Bình Dương với các tỉnh, thành phố giáp ranh: Sau khi có ý kiến thống nhất giữa tỉnh Bình Dương với các tỉnh, thành phố giáp ranh, Sở Giao thông vận tải sẽ có hướng dẫn sớm nhất việc đi lại của người lao động và chuyên gia.

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức xác nhận Giấy phục vụ lưu thông cho người lao động làm việc trong các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh trong 24 giờ (kể từ khi tiếp nhận đề nghị của người lao động), tránh tập trung đông người (người lao động có thể thông qua đại diện khu phố, ấp nơi cư trú để xác nhận), tuân thủ quy tắc “5K”.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổ chức xác nhận giấy phục vụ lưu thông cho người lao động trong doanh nghiệp nhanh nhất, tránh tập trung đông người, tuân thủ quy tắc “5K” và chịu trách nhiệm việc xác nhận của mình.

Nguồn : binhduong.gov.vn
 Không có nhận xét nào