Header Ads

Bình Dương thành lập hai Khu điều trị bệnh nhân COVID-19

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định thành lập hai Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP. Dĩ An và TP. Thuận An.

Hình minh họa.

Theo quyết định, Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Phòng khám đa khoa khu vực An Bình thuộc Trung tâm Y tế TP. Dĩ An với quy mô 150 giường để thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 thuộc tầng 2 của tháp điều trị; chuyển những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch lên các bệnh viện thuộc tầng 3 của tháp điều trị để tiếp tục theo dõi và điều trị, trong hệ thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Khu điều trị thuộc hạng 3 (theo hạng của đơn vị phụ trách - Trung tâm Y tế TP. Dĩ An).

Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Phòng khám đa khoa khu vực An Phú thuộc Trung tâm Y tế TP. Thuận An với quy mô 200 giường để thu dung, chăm sóc, điều trị, cấp cứu bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 2 của tháp điều trị; chuyển những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch lên các bệnh viện thuộc tầng 3 của tháp điều trị để tiếp tục theo dõi và điều trị, trong hệ thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Khu điều trị thuộc hạng 2 (theo hạng của đơn vị phụ trách - Trung tâm Y tế TP. Thuận An).

Các Khu điều trị thuộc sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; sử dụng con dấu, tài khoản của Trung tâm Y tế thành phố để giao dịch với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Giám đốc Sở Y tế quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các bộ phận; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu điều trị COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan; bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế TP. Dĩ An phù hợp với yêu cầu chuyên môn kỹ thuật.

Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo các hoạt động khám, chữa bệnh tại các Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. UBND các thành phố Dĩ An và Thuận An chịu trách nhiệm mua sắm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp theo quy định hiện hành để các Khu điều trị đảm bảo hoạt động. Trung tâm Y tế các thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai, kinh phí và trình Chủ tịch UBND các thành phố phê duyệt.

Ban Chỉ huy Quân sự và Công an các thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo hậu cần và giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài Khu điều trị.

Nguồn: vtv.vn

Không có nhận xét nào